ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നൂതന ചികിത്സാപദ്ധതി അനുവദിച്ചു


കാഞ്ഞങ്ങാട് : സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനായി സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ 1.33 കോടി രൂപയുടെ ഒ.പി.ഡി ട്രോന്‍സ്‌ഫോര്‍മേഷന്‍ സിവില്‍ വര്‍ക്ക് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഒ പി, അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലെ തിരക്ക്, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉള്ള കുറവ്, സേവനങ്ങളിലെ ഗുണമേന്മയിലുള്ള അപര്യാപ്തത എന്നിവ മറികടക്കാനാണ് ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലാ, ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നൂതന സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. ഇതിന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് നടപടികള്‍ ദ്രുതഗതിയില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫാര്‍മസിയും വിപുലീകരിച്ചു. ഇതിലൂടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ഒ.പി യിലും ഫാര്‍മസിയിലുമുള്ളതിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാകും. കൂടാതെ നബാര്‍ഡ് ഫണ്ടില്‍ നിര്‍മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള ഫര്‍ണിച്ചറുകളും ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് ലഭ്യമാക്കി.
ഇതോടൊപ്പം ജില്ലാ ആശുപത്രിയി കൂടുതല്‍ തസ്തികകള്‍ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ജൂനിയര്‍ കണ്‍സള്‍റ്റന്റ് മെഡിസിന്‍, ജൂനിയര്‍കണ്‍സള്‍റ്റന്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, ജൂനിയര്‍ കണ്‍സള്‍റ്റന്റ് ഡെന്റല്‍, ജൂനിയര്‍കണ്‍സള്‍റ്റന്റ് ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍, ജൂനിയര്‍ കണ്‍സള്‍റ്റന്റ് ഗൈനിക്, റെസ്പിരിയറ്ററി കണ്‍സള്‍റ്റന്റ്, കാഷ്വാലിറ്റിമെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ഫര്‍മസിസ്റ്റ്, റേഡിയോ ഗ്രാഫര്‍, ഇ സി ജി ടെക്‌നിഷന്‍, എക്‌സ്‌റേ അറ്റന്‍ഡര്‍ എന്നി തസ്തികകളാണ് ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലാശുപത്രിക്ക് അനുവദിച്ചത്. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍, കണ്‍സള്‍റ്റന്റ് അനസ്‌തേഷ്യ, ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷന്‍, മെഡിക്കല്‍ റെക്കോര്‍ഡ് അറ്റെന്‍ഡര്‍ എന്നീ പോസ്റ്റുകളും പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Post a Comment

0 Comments