തുരുത്തി ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് രണ്ട് കോടി ചിലവില്‍ പുതിയ കെട്ടിടം


ചെറുവത്തൂര്‍: കാസര്‍കോട് വികസനപാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ വിവിധ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആര്‍ദ്രം നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പി.എച്ച്.സി തുരുത്തിയ്ക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്ക് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതിയായി.
2 കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുളളത്. തൃക്കരിപ്പൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എല്‍.എ. എം.രാജഗോപാലന്‍ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് 26.00 ലക്ഷം രൂപ തുരുത്തി പി.എച്ച്.സി സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്ലോക്ക് നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 25.00 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 149 ലക്ഷം രൂപ കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജില്‍ നിന്നും അനുവദിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ വിഭാഗം എക്‌സി.എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആയിട്ടുളള ഈ പദ്ധതയില്‍ പുതിയ സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്ലോക്ക് നിര്‍മ്മാണത്തോടൊപ്പം പ്രത്യേകം വേസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ജനസൗഹൃദകരമായ ആരോഗ്യവിതരണ സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് മിഷന്‍ ആര്‍ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ. ഡി. സജിത് ബാബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജ് ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എ.ജി.സി. ബഷീര്‍, കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ ഇ.പി.രാജമോഹന്‍, പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ വിഭാഗം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ദയാനന്ദ കെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

Post a Comment

0 Comments