പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം


പരവനടുക്കം: കണ്ണോത്ത് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം മാര്‍ച്ച് 23 ന് വിവിധ പരിപാടികളോടുകൂടി നടത്തും.

Post a Comment

0 Comments