തെയ്യം മാറ്റിവെച്ചു


പെരിയ: പെരിയ കൂടാനം താഴത്ത് വീട് തറവാട് പുന:പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി 25 ന് രാത്രിയും 26 ന് പകലും നടത്താനിരുന്ന പൊട്ടന്‍ തെയ്യവും വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തി തെയ്യവും മാറ്റിവെച്ചു.
23 മുതല്‍ 24 വരെയുള്ള ചടങ്ങുകളും 25ന് രാവിലെ പുന: പ്രതിഷ്ഠയും ലളിതമായി സുരക്ഷക്രമീകരണങ്ങളോടെ നടത്താന്‍ ആഘോഷക്കമ്മറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

Post a Comment

0 Comments