ബേളൂര്‍ ശ്രീ മഹാശിവക്ഷേത്ര ശിവരാത്രി ആറാട്ട് മഹോത്സവം


അട്ടേങ്ങാനം: ബേളൂര്‍ ശ്രീ മഹാശിവക്ഷേത്ര ശിവരാത്രി ആറാട്ട് മഹോത്സവം 16 മുതല്‍ 22 വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും.
16 ന് രാവിലെ 7 മുതല്‍ കലവറ നിറയ്ക്കല്‍. 17ന് പകല്‍ 10 ന് കൊടിയേറ്റ്. 12 45ന് അക്ഷരശ്ശോക സദസ്സ്. രാത്രി 7.45ന് കോല്‍ക്കളി. 8.30ന് കലാസന്ധ്യ. തുടര്‍ന്ന് ശ്രീ ഭൂതബലി എഴുന്നള്ളത്ത് മേളം.
18 ന് രാവിലെ 5 ന് പള്ളിയുണര്‍ത്തല്‍. 10 ന് സംഗീതാര്‍ച്ചന. രാത്രി 8 ന് അത്താഴപൂജ. ശ്രീബലി എഴുന്നള്ളത്ത്. 9.30 ന് നാടകം കാരി. 19 ന് പകല്‍ 11 ന് ഭക്തിഗാനസുധ. രാത്രി 7.30 ന് കോല്‍ക്കളി.
8 ന് അരയാല്‍ ത്തറയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ച് പൂജ. തുടര്‍ന്ന് നൃത്തോസ്തവം. 20 ന് പകല്‍ 11 സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം. വൈകിട്ട് 4 ന് ശിങ്കാരി മേളം. 5 ന് ശ്രീഭൂതബലി പള്ളിവേട്ടയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത്. അട്ടേങ്ങാനം, ചെന്തളം, ഒടയംചാല്‍ പള്ളിവേട്ട കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത്. ഒടയംചാല്‍, ചക്കിട്ടടുക്കം, പാല്‍ക്കുളം എന്നിവടങ്ങളിലുടെ നഗരപ്രദക്ഷിണം. തുടര്‍ന്ന് വിശേഷാല്‍ പൂജ. 21 ന് മഹാശിവരാത്രി ദിവസം രാവിലെ 6 ന് കണികാണിക്കല്‍. പള്ളിയറയില്‍ അരിത്രാവല്‍. 10 ന് ഭക്തി ഗാന സുധ. 12ന് മഹാപൂജ. വൈകിട്ട് 6 ന് ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് തുടര്‍ന്ന് ആറാട്ട് ബലി, ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് രാത്രി 8ന് തെയ്യങ്ങളുടെ തുടങ്ങല്‍, 9.30ന് നൃത്തോത്സവം, രാത്രി 11ന് കൊടിയിറക്കം. 12ന് പൊട്ടന്‍ തെയ്യത്തിന്റെ പുറപ്പാട്.
22ന് രാവിലെ ചാമുണ്ഡി അമ്മയുടെ പുറപ്പാട്. 11ന് വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തിയുടെ പുറപ്പാട്.

Post a Comment

0 Comments