മാനേജര്‍ ഒഴിവ്


കാസര്‍കോട്: ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം ജനറല്‍ മാനേജര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രൊജക്റ്റ്മാനേജ്‌മെന്റ്/ഫിനാന്‍സില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമുള്ള എം. ബി.എ ബിരുദദാരികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബി.ഇ/ബി .ടെക് (സിവില്‍)/ബി.ആര്‍ക്ക് ബിരുദമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനയുണ്ട്. ബയോഡാറ്റ സഹിതം ൃറീസമമെൃഴീറ@ഴാമശഹ.രീാ ലേക്ക് മാര്‍ച്ച് 20 നകം അപേക്ഷിക്കണം. ഫോണ്‍ 0467 2204298.

Post a Comment

0 Comments