കളിയാട്ടം


മഡിയന്‍: മുദിയക്കാല്‍ കണ്ണോല്‍പടി പാറ്റേന്‍ വീട് തറവാടിന്റെ ഭാഗമായ മഡിയന്‍ പാറ്റേന്‍ വീട് തറവാട്ടിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി 22, 23 തീയ്യതികളില്‍ നടക്കും.

Post a Comment

0 Comments