ടെക്‌നീഷ്യന്മാര്‍ക്ക് അവസരം


കാസര്‍കോട്: യു എ ഇ യിലെ എമിറേറ്റ്‌സ് സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് നോര്‍ക്ക റൂട്ട്‌സ് മുഖേന ഇ.ഇ.ജി / ന്യൂറോഫിസിയോളജി ടെക്‌നീഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
ന്യൂറോ ടെക്‌നോളജി ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വര്‍ഷം പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 30 വയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള വനിതകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാാര്‍ക്കുമാണ് അവസരം.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് വിസ, വിമാന ടിക്കറ്റ്, താമസം എന്നിവ സൗജന്യമാണ്. ഉദ്ദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ിീൃസമൗമല19@ഴാമശഹ.രീാ എന്ന വിലാസത്തില്‍ ബയോഡാറ്റ അയക്കണം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 18. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ംംം.ിീൃസമൃ ീീെേ.ീൃഴ ലും. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പരായ 18004253939 (ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും) 00918802012345(വിദേശത്തു നിന്നും മിസ്ഡ് കോള്‍ സേവനം) ലഭിക്കും.

Post a Comment

0 Comments