പത്താംതരം തുല്യത പരീക്ഷയില്‍ ജില്ലയില്‍ 89 ശതമാനം വിജയം


കാസര്‍കോട്: സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയില്‍ ജില്ലയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം. പരീക്ഷ എഴുതിയ 896 പേരില്‍ 797 പേരും വിജയിച്ചു.
89 ശതമാനമാണ് വിജയം. ജില്ലയില്‍ 21 പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിള്‍ 9 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കന്നഡ മാധ്യമത്തിലും 12 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മലയാള മാധ്യമത്തിലുമായിരുന്നു. വിജയിച്ചവരില്‍ 312 കന്നഡ മാധ്യമ പഠിതാക്കളാണ്. പത്താംതരം തുല്യത വിജയിച്ചവര്‍ക്ക് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി തുല്യതയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പത്താംതരം തുല്യത വിജയിക്കാത്ത പഠിതാക്കള്‍ക്ക് സേ പരീക്ഷയിലൂടെ ഇ വര്‍ഷം തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിക്കാന്‍ അവസരവുമുണ്ട.്‌

Post a Comment

0 Comments