റോഡ് വികസനം: 152 കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടി


നീലേശ്വരം: ഒരുഭാഗത്ത് റോഡും നാടും വികസിക്കുമ്പോള്‍ 152 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതാവുന്നു.
ഇടത്തോട് റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടുന്നത്. റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൂര്‍ണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു.
കിഫ്ബി പദ്ധതി മുഖേന റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ 14 മീറ്റര്‍ വീതിയിലാണ് റോഡ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചോയ്യങ്കോട് മുതല്‍ എട്ടാം മൈല്‍ വരെ ഇപ്പോള്‍ റോഡ് കിളച്ച് വീതി കൂട്ടിയത്.
കൂവാറ്റി ചാലിലെ കിണറുകളില്‍ നിന്നുള്ള പൈപ്പുകള്‍ മിക്കതും ചോയ്യങ്കോട് ഇടത്തോട് റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. എട്ടു കിണറുകളാണ് ജലനിധി പദ്ധതിയില്‍ ഇവിടെ കുഴിച്ചത്. ഇടത്തോട് റോഡ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് വീതി കൂട്ടേണ്ടത് കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍ ഇലക്ടിസിറ്റി, ജലനിധി അധികൃതര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് രേഖാമൂലം കത്തയച്ചിരുന്നു. ഈ വകുപ്പുകള്‍ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനാലാണ് ഇങ്ങെനെ സംഭവിച്ചത്.പൊതുമരാമത്ത് റോഡില്‍ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയോടെയാണ് പ്രവൃത്തിക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുന്നത്.റോഡ് പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനിടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ജോലി തീര്‍ക്കുമെന്നാണ് കരാറുകാരന്‍ പറയുന്നത്. നാലു മാസമായി ഈ ഭാഗങ്ങളില്‍ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയിട്ട്. ഇനി വരാന്‍ പോകുന്ന വേനലിലും കുടിവെള്ളത്തിനായി ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നെട്ടോട്ടമായിരിക്കും. ഇത് ഏറെയും ബാധിച്ചത് ചോയ്യങ്കോട് കക്കോലിലുള്ള എസ്.സി, എസ്.ടി. കുടുംബങ്ങളെയാണ്.

Post a Comment

0 Comments