ഭരണഘടന പ്രകാരം വിഭജിക്കണം: കേസ് ഹൈക്കോടതി ഫയലില്‍ സ്വീകരിച്ചുകൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്താകെ ഏകീകരിച്ച ജനസംഖ്യയും ഏകീകരിച്ച എണ്ണം വാര്‍ഡുകളും വേണമെന്ന ഭരണഘടനാ നിര്‍ദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്‍ നല്‍കിയ കേസ് ഹൈക്കോടതി ഫയലില്‍ സ്വീകരിച്ചു.
ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് 2015 ല്‍ നല്‍കിയ കേസില്‍ അടുത്ത വിജ്ഞാപന സമയത്ത് അധികൃതരെ സമീപിക്കണമെന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പഞ്ചായത്ത് വിഭജനം ഇല്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനാലാണ് കേസ്. വാര്‍ഡ് വിഭജനത്തോടൊപ്പം വലിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍ വിഭജിച്ച് ജനസംഖ്യ ഏകീകരിക്കണമെന്ന് കേസില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സര്‍ക്കാറിന്റെ പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 14 മുതല്‍ 24 വാര്‍ഡുകള്‍ വരെ രൂപീകരിക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഏകീകരിച്ച ജനസംഖ്യ വരുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് വിഭജനം ആവശ്യമാണ്. 2015ല്‍ പുതിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍ രൂപീകരിച്ച വിജ്ഞാപനം നടപടി ക്രമങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു.
അവസാനത്തെ സെന്‍സസ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകള്‍ നിലവില്‍ വരണമെന്നാണ് ഭരണഘടനാ നിര്‍ദ്ദേശം. 2001ലെ സെന്‍സസ് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും 2011ലെ സെന്‍സസ് കണക്കാക്കി പുനര്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യണമെന്ന് കേസില്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജോലിഭാരം കുറയുന്നതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ കേസ് സഹായകരമാകുമെന്ന് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എസ്. എന്‍.പ്രമോദ് പറഞ്ഞു.

Post a Comment

0 Comments