താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം


കാസര്‍കോട്: വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക് വികസന സമിയോഗം 2020 ജനുവരി നാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടക്കും.
ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് താലൂക്ക് വികസന സമിതിയോഗം ജനുവരി നാലിന് രാവിലെ 11 ന് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടക്കും.
കാസര്‍കോട്: ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം ജനുവരി നാലിന് രാവിലെ 10.30 ന് കളക്ടറേറ്റ് മിനി കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടക്കും.

Post a Comment

0 Comments